Sample image

Ürünler

YEM KATKI MADDELERİ

Uzun yıllardır yürütülen bilimsel çalışmalar, yapılan seleksiyonlar, barınma ve beslenme metotlarının iyileştirilmesi sayesinde hayvan ırkları hedeflenen verimleri bakımından önemli gelişmeler kaydetmiştir. Yüksek verimli hayvanların besin maddeleri ihtiyaçları da bu gelişmeye paralel olarak artarken, bu hayvanların belirli dönemlerde çeşitli besin maddeleri bakımından takviyeleri ve metabolik hastalık risklerine karşı koruyucu tedbirler alınması işletmelerin verimliliğinin ve karlılığının sürdürülebilmesi bakımından zorunlu hale gelmiştir. Diğer taraftan bütün aile işletmeleri hızla daha büyük işletmelere dönüşmeye başlamıştır.  Buna bağlı olarak koruyucu hekimliğin ve besleme yönetiminin önemi giderek artmıştır. Bu nedenle yem katkı maddeleri sadece besin maddeleri takviyeleri olmaktan çıkmış bir çok hastalığa karşı koruyucu besin takviyeleri ve bazı hastalıkların tedavilerini destekleyici olarak ta yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Vetar Bursa uzun yıllara dayanan saha tecrübesine sahip, konusunda uzman bir teknik ekip tarafından özenle seçilmiş ya da bu ekip tarafından tasarlanmış ürünleri yetiştiricilerin kullanımına sunmaktadır. Bu amaçla sadece geleneksel besin takviyeleri ile değil özel koruyucu ve takviye ürünleri ile de hayvancılık sektörüne hizmet vermektedir.