Sample image

Blog

Kategori – Beslenme

27 Kasım 2019

ERKEN LAKTASYON DÖNEMİNDE / BESLENME İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Süt sığırlarının beslenmesinde doğumdan önceki ve sonraki 3-4 haftalık zaman diliminin çok önemli olduğunu daha önceki yazılarda belirtmiştik. Yaklaşık 6-8 haftayı kapsayan ve geçiş dönemi olarak isimlendirilen bu dönemde uygulanan bakım ve besleme yöntemleri bir damızlık işletmenin karlılığını ve geleceğini belirleyen en önemli dönemlerden biri, hatta en önemlisidir.

27 Kasım 2019

KURU DÖNEMDE BESLENME PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI

Süt sığırı sürülerinde önemli zararlara neden olan metabolik hatalıklarla başa çıkmanın yollarından birinin iyi bir kuru dönem ve geçiş dönemi beslemesi olduğu bilinmektedir. Bu gün çiftliklerin süt ve döl verimi kayıplarının önemli bir kısmını bu dönemde yapılan eksik ya da hatalı uygulamalar oluşturmaktadır. Hatta yeni kurulan ve yurt dışından ilk düvelerini ithal etmiş büyük kapasiteli çiftliklerin önemli bir kısmı da, düvelerin doğum öncesi beslemesinin iyi yapılamaması nedeni ile ciddi verim kayıpları ve sağlık problemleri yaşamaktadırlar.